Store Information
iStudio-iBeat by copperwired at  UD Town
ขึ้นชื่อว่าเป็นร้าน iBeat by copperwired สาขาที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่บนโอเพ่นแอร์ มอลล์ “UD Town” แหล่งช็อปปิ้งขนาดใหญ่ใจกลางเมืองอุดรธานี โดยตัวร้านมีพื้นที่ให้บริการถึง 2 ชั้น ซึ่งบริเวณชั้น 1 จะเปิดให้ลูกค้าได้ทดลองสัมผัสประสบการณ์การใช้งานสินค้า Apple ต่างๆ นอกจากนี้ลูกค้ายังสามารถเดินขึ้นบันไดภายในร้านขึ้นมาชั้น 2 เพื่อเลือกซื้ออุปกรณ์เสริม และ Gadget lifestyle ต่างๆ ได้ รวมถึงเคาวเตอร์เซอร์วิส ที่คอยให้คำปรึกษาการใช้งาน และตรวจเช็กเครื่อง โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการรองรับตามมาตรฐาน Apple
Address UD Town
  88 UD Town Unit D1-D2, Zone 2, Tongyai Road, Makkaeng, Muang, Udonthani 41000
Office Hours
Telephone 042-343489-90
Email
Travel