Store Information
iStudio-iBeat by copperwired at  Central Rama3
ร้าน iStudio by copperwired ที่ต้องการให้บริการกับลูกค้าที่ทำงานหรืออาศัย อยู่ในย่านถนน สาธร ถนน นราธิวาสราชนครินทร์ ถนน พระราม 3 และบริเวณใกล้เคียง หรือลูกค้าที่เดินทางมาจากชานเมือง ร้านนี้ของเราเป็นอีกหนึ่งสาขาขนาดใหญ่ โดยมีพื้นที่กว่า 200 ตารางเมตร มีผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ Apple และสินค้าเสริมที่น่าสนใจอื่นๆ ให้เลือกใช้ครบถ้วน

ในร้านยังมี พื้นที่สำหรับการทำ Workshop ที่ลูกค้าสามารถนั่งเรียนรู้การใช้ Mac หรือสินค้าอื่นของ Apple กับผู้เชี่ยวชาญของเราได้ และยังมีทีมช่างประจำร้านเพื่อให้คำปรึกษา หรือการดูแล แก้ไขปัญหาการใช้งานเบื้องต้นด้วย
Address Central Rama3
  70/90 Central Plaza Project Rachada - Rama III, 2 Floor, Room 209/1, 209/2 Sathupradit Rd., Chongnonsi,Yannawa, Bangkok 10120
Office Hours Mon - Fri: 11.00 a.m. - 9.00 p.m.
Sat - Sun: 10.00 a.m. - 9.00 p.m.

Telephone 02 673-7130
Email centralrama3@copperwired.co.th
Travel CentralPlaza Rama 3 , 2 Floor
Name of Bangkok Bus Station :  CentralPlaza Rama III
Connecting Lines  :  226777102